शिव स्तुती मराठीत | Shiv Stuti in Marathi 

Spread the love

If you’re a devotee of Lord Shiva or inquisitive about exploring the mystical world of Hinduism, you must read Shiv Stuti in Marathi once. This is a famous Shri Shiv Stuti, which is regularly recited in praise of Lord Shiva, the Hindu supreme god. In this text, we will research the meaning and significance of Shiv Stuti in Marathi and the way it may carry us toward the divine. 

जर तुम्ही भगवान शिवाचे अनुयायी असाल किंवा हिंदू धर्मातील गूढ जगाविषयी अधिक जाणून घेण्यात तुम्हाला रस असेल, तर तुम्ही किमान एकदा तरी मराठीत शिवस्तुती वाचली पाहिजे. ही एक प्रसिद्ध श्री शिव स्तुती आहे, जी हिंदू सर्वोच्च देवता भगवान शिव यांच्या स्तुतीसाठी नियमितपणे पाठ केली जाते. या मजकुरात आपण शिवस्तुती मराठीचा अर्थ आणि महत्त्व आणि ते आपल्याला परमात्म्याकडे कसे घेऊन जाऊ शकते याचे संशोधन करू.

Shiv Stuti Marathi is a powerful and sacred prayer devoted to Lord Shiva, one of the most respected deities in Hinduism. Prayers are provided to honor Lord Shiva and seek his advantages. It is assumed that reciting Shiv Stuti in Marathi with devotion and sincerity brings profound modifications to one’s life. If you also want to learn or download Shiv Stuti in Marathi PDF, then from here you can download it within very simple steps.

शिव स्तुती मराठी ही हिंदू धर्मातील सर्वात आदरणीय देवतांपैकी एक असलेल्या भगवान शिवाला समर्पित एक शक्तिशाली आणि पवित्र प्रार्थना आहे. भगवान शिवाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्याचे फायदे मिळविण्यासाठी प्रार्थना केल्या जातात. वचनबद्धतेने आणि प्रामाणिकपणे शिवस्तुती मराठीचे पठण केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडून येते.

Shiv Stuti in Marathi PDF

कैलासराणा शिव चंद्रमौळी ।
फणींद्र माथा मुकुटीं झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१॥

रवींदुदानावल पूर्ण भाळीं ।
स्वतेज नेत्रीं तिमीरौघ जाळी ।
ब्रह्मांडधीशा मदनान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२॥

जटा विभूती उटि चंदनाची ।
कपालमाला प्रित गौतमीची ।
पंचानना विश्वनिवांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३॥

वैराग्य योगी शिव शूलपाणी ।
सदा समाधी निजबोधवाणी ।
उमानिवासा त्रिपुरान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥४॥

उदारमेरु पति शैलजेचा ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरांचा ।
दयानिधी तो गजचर्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥५॥

ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ ।
भुजंगमाला धरि सोमकांत ।
गंगा शिरी दोष महविदारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥६॥

कपूरगौरी गिरीजा विराजे ।
हळाहळें कंठ निळाच साजे ।
दारिद्र्य दुःख स्मरणें निवारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥७॥

स्मशानक्रीडा करिता सुखावे ।
तो देवचूडामणि कोण आहे ।
उदासमूर्ती जटाभस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥८॥

भूतादिनाथ अरि अंतकाचा ।
तो स्वामि माझा ध्वज शांभवाचा ।
राजा महेश बहुबाहुधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥९॥

नंदी हराचा हर नंदिकेश ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश ।
सदाशिव व्यापक तापहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१०॥

भयानक भीम विक्राळ नग्न ।
लीलाविनोदें करि काम भग्न ।
तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥११॥

इच्छा हराची जग हे विशाळ ।
पाळी रची तो हरि ब्रह्मगोळ ।
उमापती भैरव विघ्नहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१२॥

भागीरथीतीर सदा पवित्र ।
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र ।
विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१३॥

प्रयाग वेणी सकळा हराच्या ।
पदारविंदी वहाती हरीच्या ।
मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१४॥

कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना ।
कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।
एकाग्रनाथ विष अंगिकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१५॥

सर्वांतरी व्यापक जो नियंता ।
तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।
अंकी उमा ते गिरिरुपधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१६॥

सदा तपस्वी असे कामधेनु ।
सदा सतेज शतकोटी भानू ।
गौरीपती जो सदा भस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१७॥

कर्पूरगौर स्मरल्या विसावा ।
चिंता हरी जो भजकां सदैवा ।
अंती स्वहितसुचना विचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१८॥

विरामकाळी विकळे शरीर ।
उदास चित्तीं न धरीच धीर ।
चिंतामणी चिंतनि चित्तहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१९॥

सुखावसानीं सकळें सुखाची ।
दुःखावसानी टळती जगाचीं ।
देहावसानी धरणी थरारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२०॥

अनुहतशब्द गगनी न माय ।
तिचेनि नादें भव शून्य होय ।
कथा निजांगे करुणा कुमारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२१॥

शांतिस्वलीला वदनीं विलासे ।
ब्रह्मांडगोळीं असुनी न दिसे ।
भिल्ली भवानी शिवब्रह्मचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२२॥

पीतांबरें मंडित नाभि ज्याची ।
शोभा जडीत वरि किंकिणींची ।
श्रीवेददत्त दुरितान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२३॥

जिवाशिवांची जडली समाधी ।
विटला प्रपंचीं तुटली उपाधी ।
शुद्धस्वरे गर्जती वेद चारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२४॥

निदान कुंभ भरला अभंग ।
पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग ।
गंभीर धीर सुरचक्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२५॥

मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी ।
माला पवित्र वहा शंकरासी ।
काशीपुरी भैरव विश्व तारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२६॥

जाई जुई चंपक पुष्पजाती ।
शोभे गळा मालतिमाळ हातीं ।
प्रतापसूर्य शरचापधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२७॥

अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे ।
संपूर्ण शोभा वदनीं विकासे ।
नेई सुपंथे भवपैलतारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२८॥

नागेशनामा सकळां जिव्हाळा ।
मना जप रे शिवयंत्रमाळा ।
पंचाक्षरी ध्यानगुहा विहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२९॥

एकान्ति ये रे गुरुराजस्वामी ।
चैतन्यरुपी शिव सूखनामी ।
शिणलों दयाळा बहुसाळ भारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३०॥

शास्त्राभ्यास नको व्रतें मख नका तीव्रें तपें ती नको ।
काळाचें भय मानसीं धरु नको दुष्टांस शंकू नका ।
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडूं नको ॥३१॥

शिव स्तुती मराठीत | Shiv Stuti in Marathi PDF 

Also download Shiv Stuti PDF in Other Languages.  

शिव स्तुती गीत मराठीत | Shiv Stuti Lyrics in Marathi 

Shiv Stuti Lyrics in Marathi 

Shiv Stuti Marathi lyrics in English

Kailaasaraanaa Shivachandramaulii |
Phaniindra Maathaan Mukutiin Jhalaalii |
Kaarunyasindhuu Bhavaduhkhahaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 1||

Raviindu Daavaanala Puurna Bhaaliin |
Svateja Netriin Timiraugha Jaalii |
Brahmaandadhiishaa Madanaantakaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 2||

Jataa Vibhuutii Uti Chandanaachii |
Kapaalamaalaa Prita Gautamiichii |
Panchaananaa Vishvanivaantakaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 3||

Vairaagyayogii Shiva Shuulapaanii |
Sadaa Samaadhii Nijabodhavaanii |
Umaanivaasaa Tripuraantakaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 4||

Udaara Meruu Pati Shailajechaa |
Shriivishvanaatha Mhanatii Suraanchaa |
Dayaanidhii Jo Gajacharmadhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 5||

Brahmaadi Vandii Amaraadinaatha |
Bhujangamaalaa Dhari Somakaanta |
Gangaa Shiriin Doshha Mahaavidaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 6||

Karpuuragauriin Girijaa Viraaje |
Halaahale Kantha Nilaachi Saaje |
Daaridryaduhkhen Smaranen Nivaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 7||

Smashaanakriidaa Karitaan Sukhaave |
To Devachuudaamani Kona Aahe |
Udaasamuurtiin Jataabhasmadhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 8||

Bhuutaadinaatha Ariantakaachaa |
To Svaami Maajhaa Dhvaja Shaambhavaachaa |
Raajaa Mahesha Bahubaahudhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 9||

Nandii Haraachaa Hara Nandikesha |
Shrii Vishvanaatha Mhanatii Suresha |
Sadaashiva Vyaapaka Taapahaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 10||

Bhayaanaka Bhiima Vikraala Nagna |
Liilaavinoden Kari Kaama Bhagna |
To Rudra Vishvambhara Daksha Maarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 11||

Ichchhaa Haraachii Jaga Hen Vishaala |
Paalii Rachiito Kari Brahmagola |
Umaapatii Bhairava Vighnahaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 12||

Bhaagiirathiitiira Sadaa Pavitra |
Jethen Ase Taaraka Brahmamantra |
Vishvesha Vishvambhara Trinetradhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 13||

Prayaaga Venii Sakalaa Haraachyaa |
Paadaaravindiin Vahaatii Hariichyaa |
Mandaakinii Mangala Mokshakaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 14||

Kiirtii Haraachii Stuti Bolavenaa |
Kaivalyadaataa Manujaan Kalenaa |
Ekaagranaatha Vishha Angikaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 15||

Sarvaantariin Vyaapaka Jo Niyantaa |
To Praanalingaajavalii Mahantaa |
Ankiin Umaa Te Giriruupadhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 16||

Sadaa Tapasvii Ase Kaamadhenuu |
Sadaa Sateja Shashi Kotibhaanuu |
Gauriipatii Jo Sadaa Bhasmadhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 17||

Karpuuragaura Smaralyaa Visaanvaa |
Chintaa Harii Jo Bhajakaan Sadaivaa |
Antiin Svahiita Suchanaa Vichaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 18||

Viraama Kaaliin Vikala Shariira |
Udaasa Chittiin Na Dhariicha Dhiira |
Chintaamanii Chintanen Chittahaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 19||

Sukhaavasaane Sakalen Sukhaachiin |
Duhkhaavasaane Talatii Jagaachiin |
Dehaavasaanen Dharanii Tharaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 20||

Anuhaatashabda Gaganiin Na Maaya |
Tyaacheni Naaden Bhava Shuunya Hoya |
Kathaa Nijaangen Karunaa Kumaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 21||

Shaanti Svaliilaa Vadaniin Vilaase |
Brahmaandagoliin Asunii Na Diise |
Bhillii Bhavaanii Shiva Brahmachaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 22||

Piitaambaren Mandita Naabhi Jyaachii |
Shobhaa Jadiita Vari Kinkiniichii |
Shriidevadatta Duritaantakaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 23||

Jivaashivaanchii Jadalii Samaadhii |
Vitalaa Prapancha Tutalii Upaadhii |
Shuddhasvaren Garjati Veda Chaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 24||

Nidhaanakumbha Bharalaa Abhanga |
Pahaa Nijaangen Shiva Jyotilinga |
Gambhiira Dhiira Surachakradhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 25||

Mandaara Bilven Bakulen Suvaasii |
Maalaa Pavitra Vahaa Shankaraasii |
Kaashiipuriin Bhairava Vishva Taarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 26||

Jaai Jui Champaka Pushhpajaatii |
Shobhe Galaan Maalatimaala Haatiin |
Prataapasuurya Sharachaapadhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 27||

Alakshyamudraa Shravaniin Prakaashe |
Sampuurna Shobhaa Vadaniin Vikaase |
Nei Supanthen Bhavapailatiiriin |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 28||

Naageshanaamaa Sakalaan Jivhaalaa |
Manaa Japen Re Shivamantramaalaa |
Panchaaksharii Dhyaana Guhaavihaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 29||

Ekaanti Ye Re Gururaaja Svaamii |
Chaitanyaruupiin Shiva Saukhyanaamiin |
Shinalon Dayaalaa Bahusaala Bhaarii |
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii || 30||

Shaastraabhyaasa Nako Shrutii Padhun
Nako Tiirthaansi Jaaun Nako |
Yogaabhyaasa Nako Vraten Makha
Nako Tiivren Tapen Tiin Nako ||

Kaalaachen Bhaya Maanasiin Dharun
Nako Dushhtaansa Shankuun Nako |
Jyaachiiyaa Smaranen Patiita
Taratii To Shambhu Soduun Nako ||

शिव स्तुती मराठी गीत इंग्रजी | Shiv Stuti Marathi lyrics in English PDF 

The Importance of Shiv Stuti in Marathi 

शिव स्तुती, ज्याला “भगवान शिवाच्या स्तुतीतील भजन” म्हणूनही ओळखले जाते, त्याला मराठी संस्कृती आणि अध्यात्मात खूप महत्त्व आहे. भगवान शिव, हिंदू धर्मातील प्रमुख देवतांपैकी एक, सर्वोच्च प्राणी आणि वाईटाचा नाश करणारा म्हणून पूज्य आहे. मराठीत रचलेली शिव स्तुती, हे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे ज्याद्वारे भक्त भगवान शिवाप्रती त्यांची प्रगाढ श्रद्धा, प्रेम आणि भक्ती व्यक्त करतात.

मराठीतील शिवस्तुतीचे (Shiv Stuti in Marathi) महत्त्व खालील बाबींवरून समजू शकते.

1. सांस्कृतिक वारसा: मराठी संस्कृतीत विविध देवतांना समर्पित कविता आणि साहित्याची समृद्ध परंपरा आहे आणि त्यामध्ये भगवान शिवाला मध्यवर्ती स्थान आहे. मराठीतील शिवस्तुती (Shiv Stuti in Marathi) या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग दर्शविते, जी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे गेली. भाषा जपण्यासाठी आणि सांस्कृतिक अस्मिता जिवंत ठेवण्यासाठी धार्मिक मेळावे, मंदिरे आणि घरांमध्ये स्तोत्रे अनेकदा पाठ केली जातात किंवा गायली जातात.

2. भक्ती अभिव्यक्ती: शिवस्तुती हे भक्तांना भगवान शिवाबद्दलची त्यांची भक्ती आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान करते. वाकबगार श्लोक आणि हृदयस्पर्शी शब्दांद्वारे, व्यक्ती शिवाच्या दैवी सान्निध्यात मग्न होऊन आशीर्वाद, मार्गदर्शन आणि संरक्षण मिळवू शकतात. स्तुती हे परमात्म्याशी जोडण्याचे आणि आध्यात्मिक तृप्तीची भावना वाढवण्याचे साधन बनते.

3. आंतरिक परिवर्तन: मराठीत शिव स्तुती (Shiv Stuti in Marathi) पाठ करणे ही केवळ बाह्य क्रिया नाही तर एक आंतरिक प्रवास देखील आहे. स्तोत्रातील श्लोक अनेकदा सखोल आध्यात्मिक संदेश देतात आणि अस्तित्वाचे स्वरूप, मानवी जीवन आणि ज्ञानाचा मार्ग याविषयी अंतर्दृष्टी देतात. या स्तोत्रांमध्ये नियमितपणे व्यस्त राहिल्याने आंतरिक परिवर्तन, आत्म-जागरूकता वाढू शकते आणि जीवनातील गूढ गोष्टींचे सखोल आकलन होऊ शकते.

4. उपचार आणि संरक्षण: भगवान शिव अनेकदा उपचार आणि संरक्षणाशी संबंधित आहेत. असे मानले जाते की प्रामाणिक भक्तीने शिव स्तुती पठण केल्याने आव्हानात्मक काळात आराम मिळतो, दुःख कमी होते आणि सुरक्षिततेची भावना मिळते. स्तोत्रांना नकारात्मक शक्तींविरूद्ध एक ढाल म्हणून पाहिले जाते आणि ते अडथळे आणि संकटांवर मात करण्यास मदत करतात.

५. सामुदायिक बंधन: मराठीतील शिवस्तुती (Shiv Stuti in Marathi) ही केवळ वैयक्तिक भक्तीपुरती मर्यादित नाही; हे समुदाय बंधनाची भावना देखील वाढवते. महाशिवरात्री किंवा श्रावण महिन्यासारख्या सणांमध्ये, भक्त मंदिरात किंवा सामुदायिक मेळाव्यात एकत्र येतात किंवा एकत्रितपणे ही स्तोत्रे गातात. हा सांप्रदायिक उत्सव भक्तांमधील एकतेची आणि आपुलकीची भावना मजबूत करतो.

६. भाषा आणि परंपरांचे जतन: भाषा ही सांस्कृतिक जपणूक करण्याचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे आणि मराठी भाषा आणि परंपरा यांचे रक्षण करण्यात मराठी शिवस्तुती महत्त्वाची भूमिका बजावते. भक्त या स्तोत्रांमध्ये गुंतले असताना, ते हे सुनिश्चित करतात की भाषा आणि त्यातील बारकावे वापरणे आणि जपले जात आहे.

७. कलाकारांसाठी प्रेरणा: मराठी में शिव स्तुति (Shiv Stuti in Marathi) की सुंदरता और गहराई ने कवियों, संगीतकारों और नर्तकों सहित कई कलाकारों को प्रेरित किया है। इन भजनों के सार को शामिल करते हुए कई कविताएँ और रचनाएँ बनाई गई हैं, जिन्होंने मराठी संस्कृति के कलात्मक परिदृश्य को और समृद्ध किया है।

Conclusion 

मराठीतील शिवस्तुतीला (Shiv Stuti in Marathi) सांस्कृतिक, भक्ती आणि आध्यात्मिक खजिना म्हणून खूप महत्त्व आहे. हे भक्त आणि भगवान शिव यांच्यातील पूल म्हणून काम करते, त्यांना त्यांचे प्रेम व्यक्त करण्यास, मार्गदर्शन मिळविण्यास आणि दैवी उपस्थितीत सांत्वन मिळविण्याची परवानगी देते. शिवाय, मराठी भाषा, सांस्कृतिक वारसा जपण्यात आणि भाविकांमध्ये समुदायाची भावना वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. शिवस्तुतीचे कालातीत श्लोक लाखो लोकांच्या हृदयात गुंजत राहतात आणि मराठी संस्कृतीतील भगवान शिव भक्तीचा चिरस्थायी वारसा दृढ करत आहेत.